No s'ha trobat cap convocatòria

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA. TAXA ADDICIONAL 2021

Inici: 29/12/2022 18.00

Fi: 07/02/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL D’UN CÀRREC DE RESPONSABLE D’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA REF.: CAPT/0123/I

Inici: 26/06/2023 12.34

Fi: 03/07/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA REF.: CSI/0323/IE

Inici: 25/04/2023 09.33

Fi: 16/05/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A L' ABS GAUDÍ

Inici: 19/04/2023 18.05

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL CAP TORRASSA

Inici: 19/04/2023 18.04

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL CAP COLLBLANC

Inici: 19/04/2023 18.03

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL CENTRE DE SERVEIS COMPARTITS

Inici: 19/04/2023 18.03

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A L'HOSPITAL SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET

Inici: 19/04/2023 18.01

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A LA RESIDÈNCIA FRANCISCO PADILLA

Inici: 19/04/2023 18.01

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT

Inici: 19/04/2023 18.01

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A LA RESIDÈNCIA COLLBLANC

Inici: 19/04/2023 18.00

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE GERIATRIA D'AGUTS REF.: CSI/0123/IE

Inici: 28/03/2023 13.32

Fi: 20/04/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES REF.: CSI/0422/I

Inici: 05/12/2022 07.51

Fi: 14/12/2022 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA DE 2 LLOCS DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A DE DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA REF.: CSI/0322/IE

Inici: 29/11/2022 14.28

Fi: 31/01/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA REF.: CSI/0222/IE

Inici: 24/11/2022 14.30

Fi: 23/12/2022 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA OFERTA PÚBLICA 2019 DELS GRUPS PROFESSIONALS DEL 2 AL 7

Inici: 11/11/2022 13.05

Fi: 10/12/2022 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI DE DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA REF.:CSI/0122/IE

Inici: 01/06/2022 07.51

Fi: 16/06/2022 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D'INFERMERIA

Inici: 26/01/2022 12.27

Fi: 11/02/2022 14.00

En dependència de la Direcció de centre o Director de centre i a partir d’una visió estratègica i
tranversal, DIRIGIRÀ tot l’àmbit d’INFERMERIA
, del Complex Hospitalari Moisès Broggi.
Mantindrà interlocució constant i treball conjunt amb les diferents àrees assistencials i no assistencials
dels Centres adscrits. Direcció i Coordinació d’un equip al voltant de 900 professionals. Membre del Comitè
de Direcció del Complex Hospitalari.

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D’INFRAESTRUCTURES REF.: CSI/0521/IE

Inici: 17/12/2021 08.14

Fi: 25/01/2022 08.15

Documentació:

CONVOCATÒRIES D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019-2020 I TAXA DE REPOSICIÓ 2019. GRUP PROFESSIONAL 1

Inici: 08/07/2021 14.45

Fi: 11/08/2021 23.59

Documentació:

NOTA INFORMATIVA CONVOCATÒRIA
PUBLICACIÓ DOGC
BASES GENERALS
ANNEX I. LLISTAT DE PLACES DE LES CONVOCATÒRIES D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019-2020 I TAXA DE REPOSICIÓ 2019
ANNEX II. CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL
ANNEX III. CURRICULUM VITAE NORMATIU
ANNEX V. GUIA PER EMPLENAR EL BAREM CURRICULAR - AUTOAVALUACIÓ
ANNEX VI. SOL·LICITUD COMPATIBILITAT
ANNEX VII. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE INCOMPATIBILITATS
ANNEX VIII. SOL·LICITUD D'EXEMPCIÓ DE L'ACREDITACIÓ DEL NIVELL REQUERIT DE CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA
LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
1ª RESOLUCIÓ PARCIAL
LLISTAT DEFINITIU DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
LLISTATS PROVISIONALS DE PUNTUACIONS FASE 1
LLISTATS DEFINITIUS DE PUNTUACIONS FASE 1
LLISTATS PROVISIONALS DE PUNTUACIONS FASE 2
LLISTATS DEFINITIUS DE PUNTUACIONS FASE 2
LLISTATS DE PUNTUACIONS PROVISIONALS DE LA FASE 3 I PUNTUACIONS PROVISIONALS FINALS - 1
LLISTATS DE PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LA FASE 3 I PUNTUACIONS DEFINITIVES FINALS - 1
2ª RESOLUCIÓ PARCIAL
LLISTATS DE PUNTUACIONS PROVISIONALS DE LA FASE 3 I PUNTUACIONS PROVISIONALS FINALS - 2
LLISTATS DE PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LA FASE 3 I PUNTUACIONS DEFINITIVES FINALS - 2A
3ª RESOLUCIÓ PARCIAL
LLISTAT DE PUNTUACIONS PROVISIONALS DE LA FASE 4 I PUNTUACIONS PROVISIONALS FINALS
LLISTAT DE PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LA FASE 4 I PUNTUACIONS DEFINITIVES FINALS
4ª RESOLUCIÓ PARCIAL
LLISTATS DE PUNTUACIONS DEFINITIVES DE LA FASE 3 I PUNTUACIONS DEFINITIVES FINALS - 2B
5ª RESOLUCIÓ PARCIAL

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA. GRUP PROFESSIONAL 1

Inici: 02/06/2021 15.44

Fi: 09/06/2021 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA I EXTERNA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP D’ESTUDIS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL REF.: CSI/0321/IE

Inici: 25/05/2021 11.37

Fi: 04/06/2021 14.00

MODIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES AMB REF.: HSH/0818/IE (AGRUPADOR INFERMER/A) I REF.: HSH/1518/IE (AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA) DE LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018

Inici: 05/03/2020 13.00

Fi: 20/03/2020 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR. REF.: HMB/0220/IE

Inici: 24/02/2020 11.33

Fi: 09/03/2020 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE GESTIÓ REF.: HMB/0120/IE

Inici: 30/01/2020 10.00

Fi: 13/02/2020 14.00

MODIFICACIÓ DELS AGRUPADORS DE PLACES DE TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (REFERÈNCIA CSI/0717/IE) I DE TÈCNIC/A VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT (REFERÈNCIA SVD/0116/IE) INCLOSOS EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018

Inici: 17/05/2019 08.35

Fi: 17/06/2019 14.00