Processos de selecció

PROCESSOS DE SELECCIÓ ACTIUS
INSCRIPCIÓ TANCADA
Títol Inici Fi
CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2019 – 2020 DEL GRUP PROFESSIONAL 1 17/11/2021 10.58 02/12/2021 14.00
CONVOCATÒRIES D'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2019-2020 I TAXA DE REPOSICIÓ 2019. GRUP PROFESSIONAL 1 08/07/2021 14.45 11/08/2021 23.59
CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA. GRUP PROFESSIONAL 1 02/06/2021 15.44 09/06/2021 14.00
CONVOCATÒRIA INTERNA I EXTERNA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP D’ESTUDIS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL REF.: CSI/0321/IE 25/05/2021 11.37 04/06/2021 14.00
MODIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES AMB REF.: HSH/0818/IE (AGRUPADOR INFERMER/A) I REF.: HSH/1518/IE (AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA) DE LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 05/03/2020 13.00 20/03/2020 14.00
CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR. REF.: HMB/0220/IE 24/02/2020 11.33 09/03/2020 14.00
CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE GESTIÓ REF.: HMB/0120/IE 30/01/2020 10.00 13/02/2020 14.00
MODIFICACIÓ DELS AGRUPADORS DE PLACES DE TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (REFERÈNCIA CSI/0717/IE) I DE TÈCNIC/A VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT (REFERÈNCIA SVD/0116/IE) INCLOSOS EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 17/05/2019 08.35 17/06/2019 14.00
CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017 - 2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018 - 2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018 08/04/2019 08.00 13/05/2019 14.00

Protecció de dades:
D’acord amb la normativa vigent de protecció de dades, us informem que el responsable del tractament d’aquest procés d’oferta pública d’ocupació és el Consorci Sanitari Integral (CSI). Les dades es tractaran exclusivament amb la finalitat de gestionar la participació en els processos de cobertura de llocs de treball del CSI de caràcter indefinit. La documentació serà conservada fins a la resolució ferma del procés selectiu d’acord amb els terminis de conservació de la documentació vinculada a un procés públic, i després seran destruïts. Durant aquest temps, en cas de produir-se alguna modificació en les dades, els interessats ho hauran de comunicar per escrit. Les persones que participen garanteixen que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pugui produir-se per aquest fet, atorgant el seu consentiment pels tractaments indicats. Si les dades aportades pertanyen a una tercera persona, cal l’autorització explícita d’aquesta per facilitar-les. Les dades aportades per als processos de convocatòries no es cediran a tercers, tret d’obligació legal o contracte específic de cessió i tractament de dades. Podeu exercir els vostres drets a dpd@csi.cat. Més informació a www.csi.cat. Us agraïm la confiança dipositada en el Consorci Sanitari Integral, amb tu per la teva salut.