No s'ha trobat cap convocatòria

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE SISTEMES D'INFORMACIÓ REF.: CSI/0523/IE

Inici: 15/12/2023 14.13

Fi: 23/01/2024 08.29

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE CIRURGIA GENERAL I DIGESTIVA REF.: CSI/0423/IE

Inici: 12/12/2023 13.14

Fi: 19/01/2024 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL D’UN CÀRREC DE RESPONSABLE D’EQUIP D’ATENCIÓ PRIMÀRIA REF.: CAPT/0123/I

Inici: 26/06/2023 12.34

Fi: 03/07/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE MEDICINA INTENSIVA REF.: CSI/0323/IE

Inici: 25/04/2023 09.33

Fi: 16/05/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A L' ABS GAUDÍ

Inici: 19/04/2023 18.05

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL CAP TORRASSA

Inici: 19/04/2023 18.04

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A L'HOSPITAL SOCIOSANITARI DE L'HOSPITALET

Inici: 19/04/2023 18.01

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER AL SERVEI DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT

Inici: 19/04/2023 18.01

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A LA RESIDÈNCIA COLLBLANC

Inici: 19/04/2023 18.00

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA PER A L'HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ MOISÈS BROGGI

Inici: 19/04/2023 17.58

Fi: 07/05/2023 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE GERIATRIA D'AGUTS REF.: CSI/0123/IE

Inici: 28/03/2023 13.32

Fi: 20/04/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA D'OFERTA PÚBLICA. TAXA ADDICIONAL 2021

Inici: 29/12/2022 18.00

Fi: 07/02/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI D’URGÈNCIES REF.: CSI/0422/I

Inici: 05/12/2022 07.51

Fi: 14/12/2022 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA DE 2 LLOCS DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A DE DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA REF.: CSI/0322/IE

Inici: 29/11/2022 14.28

Fi: 31/01/2023 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE CÀRREC DE CAP DE SERVEI DE CIRURGIA ORTOPÈDICA I TRAUMATOLOGIA REF.: CSI/0222/IE

Inici: 24/11/2022 14.30

Fi: 23/12/2022 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI DE DERMATOLOGIA I VENEREOLOGIA REF.:CSI/0122/IE

Inici: 01/06/2022 07.51

Fi: 16/06/2022 14.00

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D'INFERMERIA

Inici: 26/01/2022 12.27

Fi: 11/02/2022 14.00

En dependència de la Direcció de centre o Director de centre i a partir d’una visió estratègica i
tranversal, DIRIGIRÀ tot l’àmbit d’INFERMERIA
, del Complex Hospitalari Moisès Broggi.
Mantindrà interlocució constant i treball conjunt amb les diferents àrees assistencials i no assistencials
dels Centres adscrits. Direcció i Coordinació d’un equip al voltant de 900 professionals. Membre del Comitè
de Direcció del Complex Hospitalari.

Documentació:

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A D’INFRAESTRUCTURES REF.: CSI/0521/IE

Inici: 17/12/2021 08.14

Fi: 25/01/2022 08.15

Documentació:

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT INTERNA. GRUP PROFESSIONAL 1

Inici: 02/06/2021 15.44

Fi: 09/06/2021 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA I EXTERNA PER A LA PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP D’ESTUDIS DEL CONSORCI SANITARI INTEGRAL REF.: CSI/0321/IE

Inici: 25/05/2021 11.37

Fi: 04/06/2021 14.00

MODIFICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES AMB REF.: HSH/0818/IE (AGRUPADOR INFERMER/A) I REF.: HSH/1518/IE (AGRUPADOR TÈCNIC/A CURES AUXILIARS INFERMERIA) DE LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018

Inici: 05/03/2020 13.00

Fi: 20/03/2020 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE FACULTATIU/IVA ADJUNT/A AMB ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS DE CAP DE SERVEI ANGIOLOGIA I CIRURGIA VASCULAR. REF.: HMB/0220/IE

Inici: 24/02/2020 11.33

Fi: 09/03/2020 14.00

CONVOCATÒRIA INTERNA/EXTERNA PER A LA COBERTURA D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A DE GESTIÓ REF.: HMB/0120/IE

Inici: 30/01/2020 10.00

Fi: 13/02/2020 14.00

MODIFICACIÓ DELS AGRUPADORS DE PLACES DE TÈCNIC/A DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA (REFERÈNCIA CSI/0717/IE) I DE TÈCNIC/A VALORADOR/A DEPENDÈNCIA I/O DISCAPACITAT (REFERÈNCIA SVD/0116/IE) INCLOSOS EN LES CONVOCATÒRIES D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2017-2019, D’OFERTA PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA D’OCUPACIÓ 2018-2020, TAXA DE REPOSICIÓ 2017 I TAXA DE REPOSICIÓ 2018

Inici: 17/05/2019 08.35

Fi: 17/06/2019 14.00